Çetka Group Logo

Proje Hakkında:

Çetak Group için hazırlanan logo iletişim faaliyetlerinde kullanılan materyallerin tek bir sesliliğe sahip olacak şekilde tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlayacaktır.

Kurumsal bir stratejiyle kurumsallığını oluşturma ve sunma çabası içerisine girmiş olan Çetka Group, “marka farkındalığını oluşturma ve sürdürme” felsefesinden hareketle logo oluşturulmuştur.